بهره مندی از وکلای با تجربه و کارآزموده

داشتن علم و دانش حرفه ای ضرورت اصلی شغل وکالت است اما به تنهایی کافی نیست. تجربیات حرفه ای اهمیت زیادی دارند چون فقط در محیط قضائی است که آموخته های علمی وکیل به عرصه عمل تبدیل می شود و نه تنها وکیل در طول تجربیات وکالتی خود با زوایای کاربردی حرفه وکالت بیشتر آشنا می شود بلکه دانش او نیز در فرآیند عملی، ملکه ذهن می شود. تجربیات کاری می توانند یکسری مهارت ها را در وکلا تقویت نمایند از جمله:

  1. روابط عمومی
  2. توانایی کار در محیط قضائی
  3. برقراری ارتباط
  4. افزایش روحیه کار تیمی
  5. شجاعت و اعتماد به نفس
  6. دفاع هوشمندانه
  7. به روز بودن دانش
  8. فنون حرفه ای دفاع

و... 

موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب در کنار توجه به میزان دانش تخصصی وکلا، نسبت به استعدادهای فردی و تجربیات حرفه ای وکلا نیز اهمیت زیادی قائل است. این موسسه با کمک حقوقدانان برجسته عضو هیات مدیره، طی سلسله جلسات مصاحبه های حرفه ای، میزان تجربیات حرفه ای وکلا را در زمینه های تخصصی مربوط به هر وکیل به سنجش گذاشته و پیش از عضویت هر وکیل در موسسه، از تبحر و توانایی وکیل اطمینان حاصل می نماید.