برای هر موضوع حقوقی از وکیل تخصصی استفاده می کنیم

امروزه؛ حوزه­ های دانش بشری چنان توسعه یافته و به شاخه های گوناگونی تقسیم شده که بی توجه به دانش تخصصی هر شاخه، ارائه خدمات حقوقی و وکالتی دقیق و هوشمندانه غیرممکن است. بعلاوه، پیچیده شدن روابط اجتماعی و رخداد مسایل نوظهور، به ویژه در ارتباط با گسترش روزافزون فناوری های نوین، وجود وکالت تخصصی را اجتناب ناپذیر کرده است. سالهاست در اقصی نقاط جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته، وکالت تخصصی امری شناخته شده و کاربردی است. در حالیکه وکالت تخصصی امری حیاتی در اجرای عدالت قضائی است؛ این مهم در ایران مهجور مانده است. اینکه بگوییم در دسترسی به خدمات حقوقی و وکالتی کافی در ایران «بحران» داریم؛ ممکن است دچار مبالغه شویم. اما ناظران و کارشناسان امر به کرات (به ویژه در سالهای اخیر) این نیاز را مطرح کرده اند.

وقتی سخن از وکالت تخصصی می کنیم، چندین جنبه از حرفه وکالت در غرب به وضوح نمایان می شود:

  1. نظام های حقوقی غربی؛ وکیل و کانون وکلا را به چند شاخه جداگانه از این حرفه وکالت تفکیک می کنند که هر شاخه به طور تخصصی به ارائه خدمات حقوقی و وکالتی از جمله: وکلای املاک، وکلای تجاری، وکلای خانواده، وکلای کیفری و ... می پردازند.
  2. وکالت باید در چارچوب موسسات حقوقی انجام شود تا نظارت صنفی بر کار وکلا حاکم شود. بعلاوه موسسات حقوقی دارای سلسله مراتبی از انواع وکلای تخصصی شامل: دستیار وکیل، وکیل، و وکیل ارشد هستند. هر وکیلی به عنوان وکیل مدافع شناخته نمی شود و مجاز به وکالت در دادگاهها نیست. به طور مثال: از 30000 نفر وکیل موجود در انگلستان،  تنها 3000 نفر وکیل مدافع هستند.
  3. اکثر وکلا در این کشورها در دانشگاههایی با قدمت چند صد ساله، تحت حرفه ای ترین سطوح علمی آموزش دیده اند. بعلاوه؛ وکلا در دانشکده های حقوق به طور تخصصی با سایر علوم آشنا شده تا در آینده توانایی انجام وکالت های تخصصی را پیدا نمایند.

متاسفانه در ایران نه تنها از وکالت تخصصی، نظارت صنفی از طریق موسسات حقوقی و طبقه بندی وکلا خبری نیست؛ بلکه دانشگاههای متعددی در سراسر کشور (بعضاً با نازلترین کیفیت، حتی با یک نفر عضو هیات علمی) اقدام به برگزاری دوره کارشناسی حقوق کرده که در آن هیچ اثری از آموزش تخصصی و آشنایی با سایر علوم دیده نمی­شود. این امر موجب شده تا انتخاب وکیل از بین 800 هزار فارغ التحصیل حقوق در ایران برای مردم دشوار شده و شکایات بسیاری از عملکرد نادرست وکلای انتخابی از سوی مردم شکل گیرد.

موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با بهره گیری از فارغ التحصیلان دانشگاههای برتر کشور، ضمن برگزاری دوره های آموزش تخصصی وکالت توسط اساتید برجسته کشور، اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی از وکلا کرده که در هر موضوع خاص، دانش و تجربه ویژه دارند. این موسسه با الگو برداری از موسسات حقوقی برتر دنیا در تلاش است با ارائه خدمات حقوقی و وکالت تخصصی، گامی موثر در اعتماد عمومی و وکالت علمی بر دارد.