تیمی از وکلای مجرب در اتخاذ راهکارها همکاری می کنند

کارتیمی وکالت نوعی از همکاری وکلای دادگستری است که طی آن، با بررسی تمام زوایای هر موضوع حقوقی و استفاده از تجارب وکلای متعدد و متخصص در زمینه های مشترک، امکان خطا و اشتباه فردی تا حد مطلوبی کاهش یافته و زمینه موفقیت را فراهم می سازد. کار تیمی به مراتب موثرتر از کار انفرادی است. زیرا حتی اگر وکیلی هرچند خبره و دانشمند داشته باشید که به موفقیت خود در یک موضوع حقوقی و وکالتی ایمان کامل دارد؛ بازهم  قادر نخواهد بود بر تمام دانش ها و قوانین و رویه های قضائی مربوطه مسلط باشد. در نظر داشته باشید که در ایران نزدیک به دو میلیون ماده قانونی وجود دارد که تسلط و کسب تجربه یک وکیل بر تمام آنها غیرممکن است. وکلایی که قابلیت قرارگرفتن در یک تیم را دارند؛ با دانش و توانایی‌های مختلف خود، هر یک سرمایه بالقوه‌ای هستند که امکان نادیده گرفتن زوایای ناپیدا و اشتباه انسانی را به حداقل می رسانند.

کار تیمی وکلا مزایایی را فراهم می کند که منافع وکیل و موکل را تامین می کند:

  1. زمان کافی برای تدقیق و تحلیل در موضوع از طریق اشتراک پرونده با تیم فراهم می شود.
  2. از ایده های تعداد بیشتری از وکلا بهره مند می شود. چند ایده بهتر از یک ایده است.
  3. آخرین رویه های قضائی و تجربیات وکالتی در کار تیمی به اشتراک گذاشته می شود.
  4. امکان نظارت بر کار وکیل توسط سایر همکاران و مدیران موسسه فراهم می شود.

کار تیمی وکلا امری مرسوم در جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته است. موسسات حقوقی برتر دنیا از طریق کار تیمی موجبات افزایش بهره وری و کیفیت خدمات، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش هزینه و وقت، افزایش انگیزه و اعتماد به نفس را فراهم کرده اند. موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با الگو برداری از موسسات حقوقی برتر دنیا، اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی وکلای دادگستری نموده است. این کمیته ها پیش از هر اقدامی، نسبت به تحلیل و مطالعه پرونده و بررسی تمام زوایای موضوع، کار تیمی را آغاز می کنند و پس از تبادل نظرات تخصصی، اتخاذ بهترین راهکار توسط مناسب ترین گزینه از بین وکلای موسسه صورت می گیرد.