برای تاسیس یک شرکت تجاری لازم است عوامل تعددی در نظر گرفته شود. موسسین شرکت ابتدا شرکتنامه ای برای تنظیم روابط بین موسسین (مانند سهم هر یک از موسسین در مالکیت شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان، نحوه اداره اموال، نحوه مدیریت و ...) تهیه می کنند که لازم است تمام امور فعلی و وضعیت های قابل تصور در آینده (مثلا مرگ یا ورشکستگی هر یک از آنها و ...) در آن لحاظ شود. اما این تنها شروع کار است. معمولاً با توجه به موضوع شرکت، تحلیل های تخصصی از نوع فعالیت شرکت توسط موسسین آن انجام می گیرد. اجرای موضوع شرکت تحت تاثیر قوانین مربوطه (مانند: قوانین کار و امور استخدامی، قوانین محیط زیست، قوانین رقابت، قوانین سرمایه گذاری، قوانین تجارت، قوانین مالکیت معنوی، قوانین مالی و مالیاتی، بیمه و قوانین بانکی، قوانین حاکمیت شرکتی، قوانین گمرکی، قوانین معاملات دولتی، قوانین بازرسی و نظارت، قوانین حمل و نقل، قوانین عرضه خدمات و فروش کالا، قوانین حفظ حقوق مصرف کننده، قوانین صنفی و ...) قرار دارد که لحاظ همه آنها تنها از عهده وکیل متخصص برمی آید.

برای رسمیت بخشیدن به تاسیس یک شرکت تجاری لازم است تا تشریفات قانونی آن برگزار و ثبت رسمی صورت پذیرد. تنظیم آگهی برگزاری مجامع شرکت (مجامع عمومی موسسین، عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده) و تنظیم صورتجلسات مجامع و ثبت رسمی آنها، تغییرات در شرکت، تنظیم مقررات داخلی (معاملات، تخواه گردانی، اداری، استخدامی، مالی، انضباطی و ...) نیز اموری است که شرکت تجاری پس از تاسیس برای انجام آنها به وکیل متخصص نیازمند است. قصور و سهل انگاری در تنظیم هر یک از وضعیت های شرکت، تبعات منفی سنگینی می تواند برای شرکت و مدیران و حتی مالکین آن به همراه داشته باشد.

موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با تجربه درخشان در ارائه خدمات مشاوره و وکالت برای شرکت های بزرگ تجاری قادر است با استفاده از تیم هایی از وکلای تخصصی، تمام امور حقوقی شرکت های تجاری را به نحو دقیق و هدفمندی هدایت نماید. شرکت های تجاری، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و خصوصی، موسسات غیرتجاری، انجمن ها و تشکل های مختلف از جمله مشتریان موسسه ما هستند.