حقوق ورزشی شامل تمام مواردی است که با ورزشکاران مبتدی یا حرفه ای مرتبط است. قوانین بسیار متنوعی وجود دارد که بر صنعت ورزش تأثیر می گذارد؛ مانند مقررات مربوط به آسیب های ورزشی، حقوق قراردادهای ورزشی، علائم و نام های ورزشی، تبلیغات و رسانه ورزشی، مدیریت ورزشی، جرایم ورزشی، مقررات مسابقات ورزشی،  و ...

معمولا محاکم ورزشی به صورت اختصاصی به دعاوی ورزشی رسیدگی می کنند. کمیته های انضباطی در فدراسیون های ورزشی و کمیته های حقوقی و کمیته های تعیین وضعیت از جمله محاکم ورزشی داخلی محسوب می شوند.

هر ورزشی دارای نظارت های بین المللی (قاره ای و جهانی) است که محاکم اختصاصی در سطح منطقه یا جهانی (مانند دادگاه CAS) برای رسیدگی به دعاوی ورزشی وجود دارد. مفاسد ورزشی از جمله تبانی، فسادهای مالی، دخالت های سیاسی در ورزش و ... از مصادیق جرایم ورزشی هستند که بیشتر در محاکم فراملی رسیدگی می شود.

منظور از وکالت در دعاوی ورزشی، ارائه انواع خدمات وکالتی در خیل گسترده ای از موضوعات ورزشی در مراجع ورزشی متعدد داخلی و بین المللی است. تسلط بر زبان های بین المللی (انگلیسی، فرانسوی، عربی و ...) و تسلط بر مقررات و اصطلاحات و نحوه رسیدگی پرونده ها در محاکم ورزشی و تجربه و مهارت های وکالت در ورزش از جمله ضرورت های ویژه وکالت در دعاوی ورزشی است که از عهده هر وکیلی خارج است.

موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با برخورداری از وکلای با سابقه در حوزه ورزش، مدیران حقوقی سابق ورزشی، و وکلای باشگاههای بزرگ ورزشی کشور، قادر است خدمات هوشمندانه و حرفه ای را در انواع پرونده های ورزشی در انواع محاکم داخلی و بین المللی ارائه دهد.