منظور از وکالت در دعاوی بین المللی، ارائه انواع خدمات وکالتی در خیل گسترده ای از دعاوی است که حداقل یکی از طرفین آن تبعه یا مقیم ایران نباشد و یا مرجع صالح به رسیدگی آن در خارج از ایران باشد. بنابراین این نوع از دعاوی در دو اصطلاح، قانون صالح و دادگاه صالح خلاصه می شوند.

تعیین قانون صالح به رسیدگی به دعاوی امری حاکمیتی است و معمولا قوانین کشورها، قانون خود را برای رسیدگی های قضائی صالح می شمرند؛ با این وجود استثنائاتی نیز همیشه قائل می شوند. مثلاً قانون مدنی ایران در رسیدگی به دعاوی خانوادگی (اصل نکاح و طلاق) و امور حسبی، قانون متبوع کشور زوج یا پدر را قانون صالح می داند. اما ممکن است قانون ایران به تنهایی راهگشا نباشد و قانون کشور خارجی که مثلا زوجه متبوع آن است؛ قانون کشور دیگری را قانون صالح بداند. در این وضع ممکن است که دعوا در دو کشور و با دو قانون رسیدگی شود و احکام متناقضی از سوی هر یک از دادگاهها صادر شود که معمولاً در مورد افرادی که مسافرتهای خارجی متعدد دارند؛ مشکلاتی را به همراه دارد.

از سوی دیگر؛ تعیین دادگاه صالح به رسیدگی نیز مساله حایز اهمیتی است. معمولا قوانین کشورها، دادگاه خود را برای رسیدگی های قضائی صالح می شمرند؛ با این وجود استثنائاتی نیز همیشه قائل می شوند. مثلاً در تجارت خصوصی افراد خصوصی ممکن است طی قرارداد، طرفین دادگاه یکی از کشورهای طرفین و یا حتی کشور ثالثی را به عنوان دادگاه صالح برگزینند. همچنین قانون نیز ممکن است دادگاه واقع در کشور خارجی که یکی از طرفین تبعه یا مقیم آن است را به عنوان دادگاه صالح به رسیدگی بداند و یا حتی آنرا احاله به کشور ثالثی نماید.

در تمام این موارد؛ لازم است که وکیل با قوانین کشوری که قانون آن به عنوان قانون صالح شناخته شده و یا دادگاه آن به عنوان مرجع صالح به رسیدگی تعیین شده، مسلط باشد تا بتواند از حقوق موکل دفاع نماید. موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با بهره گیری از متخصصین حقوق بین الملل دارای پروانه وکالت معتبر قادر است تمام نیازمندی های حقوقی مراجعین خود را در موضوعات دعاوی بین المللی مرتفع نماید.