منظور از وکالت در دعاوی کیفری، ارائه انواع خدمات وکالتی در خیل گسترده ای از موضوعات کیفری در مراجع کیفری متعدد است. دعوای کیفری دعوایی است که توسط شخص شاکی  و یا مدعی العموم علیه افراد طرح می گردد و در پایان مراحل پیگرد قضائی، در صورت اثبات، مجازات در انتظار مرتکب خواهد بود. به عمل ارتکابی که منجر به مجازات می شود؛ جرم می گویند و به فرآیند رسیدگی و پیگرد متهمین، دادرسی کیفری گفته می شود.

جرایم با توجه به نوع جرم به جرایم دارای جنبه شخصی و جرایم دارای جنبه عمومی تقسیم می شود و با توجه به مرجع رسیدگی به جرایم عمومی و جرایم اختصاصی قابل تقسیم است. به جرایم عمومی در دادسراها و دادگاههای عمومی کیفری و به جرایم اختصاصی در مراجع کیفری اختصاصی رسیدگی می شود. البته دادسراها و دادگاههای عمومی نیز ممکن است به موضوعات خاصی از جرایم عمومی اختصاص یابند و حتی درون دادسراها و دادگاهها نیز شعبات از به موضوعات جزئی تری تقسیم بندی شوند که این امر موجب نمی شود که آن دادسرا یا دادگاه را اختصاصی بنامیم.

به طور کلی جرایم عمومی عبارتنداز:

سرقت، خرید مال مسروقه، جعل، استفاده از سند مجعول، سو استفاده از سفید امضا، اختلاس، رشوه خواری، کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معامله معارض، تبانی برای بردن مال غیر، اخاذی، معامله به قصد فرار از دین، خیانت در امانت، ربا خواری، قسم دروغ، شهادت دروغ، صدور گواهی خلاف واقع، افشای سوالات امتحانی، مزاحمت، ممانعت در حق، تصرف عدوانی، تخریب اموال، تحریق املاک و مزارع، بازداشت غیرقانونی، حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز، استفاده از تجهیزات غیرمجاز رادیویی و ماهواره ای، غصب عنوان، تصرف در اموال دولتی، ضرب و جرح، تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی، جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی، اشتباهات پزشکی منجر به صدمات بدنی، خودداری از کمک به مصدومین، جرایم حمل و نقل، مزاحمت، توهین، تهدید، افترا، نشر اکاذیب، صدور چک بلا محل، قمار بازی، تغییر کاربری اراضی، ثبت ملک غیر، جرایم مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز، تمرد نسبت به مأمور دولت، جرایم سایبری و رایانه ای، جرایم علیه اطفال، شرب خمر، روابط نامشروع (قذف، تفخیذ، زنا، لواطسقط جنین، و ...

و به طور کلی جرایم اختصاصی عبارتنداز:

افساد فی الارض (اخلال در نظام اقتصادی کشور، اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه تمامیت ارضی کشور،  اخلال در نظم و آرامش عمومی، عضویت در گروه های مخالف نظام و ..)، جاسوسی، افشای اسناد محرمانه، توهین به مقدسات، توهین به رهبر و مراجع عظام، ساب النبی، اسیدپاشی، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، قتل، جرایم اطفال، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم انتخاباتی، جرایم نظام صنفی، جرایم مالیاتی، جرایم بودجه، تخلفات انتظامی قضات، تخلفات کارکنان دولت، تخلفات کارشناسان دادگستری، جرایم نظامی، جرایم پست، جرایم نظام مهندسی، جرایم روحانیون، جرایم مقامات ارشد سیاسی کشور، جرایم مربوط به تامین اجتماعی و ...