منظور از وکالت در امور املاک و اراضی، ارائه انواع خدمات وکالتی در خیل گسترده ای از موضوعات حقوقی، ثبتی و کیفری در مراجع ذیصلاح متعدد در ارتباط با املاک و اراضی است. املاک زمین هایی هستند که صرفنظر از اینکه دارای مستحدثاتی (مانند بنا، گیاهان، راه، قنات و ...) باشند یا خیر؛ در مالکیت شخص معینی قرار دارند. اما اراضی، زمین هایی هستند که مالک معینی نداشته و در ید دولت می باشند که البته ممکن است اشخاصی وجود داشته باشند که حقوقی در آن اراضی داشته باشند. زمین های موات شهری، اراضی ملی و منابع طبیعی، اراضی عمومی و زمین های بایر و موقوفات از جمله این موارد هستند.

املاک به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: (1) املاکی که دارای سند رسمی هستند و (2) املاک فاقد سند رسمی. املاک دسته اول بر اساس مندرجات سند رسمی دارای کاربری های مختلفی چون: مسکونی، تجاری، اداری، باغ، زراعی، صنعتی و ... هستند. زمین های دسته دوم علاوه بر مواد فوق، ممکن است به صورت نسق زراعی، زمین های اصلاحات ارضی و ... باشند.

مالکان املاکی که فاقد سند رسمی هستند می توانند از ادارات ثبت اسناد و املاک محل درخواست صدور سند رسمی نمایند. این یک فرآیند ثبتی و اداری است که وکلای املاک انجام می دهند. همچنین املاکی که دارای سند رسمی هستند نیز ممکن است در فرآیند ثبت، دچار مشکلات متعددی مانند مغایرت سند رسمی با وضع حدود زمین و تداخل اسناد مالکیت و .... شوند که حل این مشکلات در مراجع ثبتی یا دادگاهها توسط وکلای املاک امکان پذیر است.

به طور کلی مصادیق وکالت در امور املاک و اراضی عبارتنداز:

تحدید حدود اراضی، ثبت رسمی املاک، اصلاحات سند رسمی، ابطال سند رسمی، مطالبه نسق زراعی، مطالبه اجرت المثل زمین، اثبات مالکیت املاک، الزام به رعایت حریم چاه، رفع تصرف از راه و معبر، مطالبه حقابه، خلع ید از اراضی، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی، حفر چاه غیر مجاز، مطالبه معوض اراضی میراث فرهنگی، تقسیم و افراز اراضی، مستثنیات اراضی ملی، مطالبه معوض اراضی موات شهری، مطالبه بهای اراضی در طرح های عمرانی، الزام به وضع ید، قلع و قم مستحدثات، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل زمین، ابطال اقدامات تملکی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری، اعمال حق شفعه، ابطال تملک اراضی واقع در طرح تعریض جاده ها توسط وزارت راه و ترابری، اعتراض به تعیین حریم املاک توسط وزارت راه و ترابری، اعتراض به تعیین حریم بستر رودخانه، اعتراض به تملک پلاک و ابطال اقدامات تملکی، اعتراض به ثبت ملک در فهرست آثار ملی، اعتراض به مصادره اراضی و املاک، دعوی ابطال اجرائیه‌‌ ثبتی املاک، دعوی ابطال سند مالکیت معارض، دعوی ابطال مراحل ثبتی، صدور اسناد مالکیت مواد 147 و 148 قانون ثبت و ...