در گذشته های دور، مالک هر عرصه و اعیانی حق داشت هر گونه تصرفاتی در ملک خود به این شرط که مضر به املاک مجاور نباشد انجام دهد اما امروزه زندگی شهرنشینی دچار چنان پیچیدگی هایی شده است که مالکین برای تغییر حتی کوچک در ملک خود نیازمند اخذ مجوز از نهاد مربوطه هستند. شهرداری به عنوان متولی اداره شهر، مهمترین این نهادها است.

قوانین زمین شهری و مشکلات ناشی از اراضی موات شهری، حجم گسترده قوانین شهری و وجود کمیسیون های متعدد شهری از جمله: کمیسیون ماده 5 شهرداری، کمیسیون ماده 7 شهرداری، کمیسیون ماده 55 شهرداری،  کمیسیون ماده 77 شهرداری، کمیسیون ماده 99 شهرداری،  کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده 12 قانون شهری و ... و کمیته ها و شوراهای متعدد شهری مانند: کمیته تعیین نما، شورای معماری و ... نیاز به وکالت تخصصی امور شهری و شهرداری را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

شهرداری ها وظایف پر تعدادی در اداره شهر دارند که در اجرای آنها ممکن است حقوق شهروندان نقض شود. اهم وظایف شهرداری ها عبارتنداز:

ايجاد خيابان ها، كوچه ها و ميادن، پارك ها و باغ هاي عمومي، مجاري آب، معابر، آسفالت خيابان ها و معابر و ...

 تنظيف و نگهداري و تسطيح معابر و اماكن عمومي مردم و مجاري آب هاي سطحي و فاضلاب هاي سطحي

حفظ و نگهداری اموال منقول و غير منقول شهر

 ايجاد تاسيسات غسالخانه و كشتارگاه هاي بهداشتي، قبرستان و ...

صدور پروانه ساختماني و جلوگيري از تاسيسات غير مجاز

رفع مزاحمت هاي ساختماني و جلوگيري از سد معبر

جلوگیری از تغییر کاربری املاک

زیباسازی شهر و نمای ساختمانها

نظارت بر نصب تابلوهای صنفی

 و ...

موسسه حقوقی منادیان عدالت طلب با استفاده از وکلای باتجربه در حوزه حقوق شهری و وکلای متخصص که از مدیران حقوقی سابق شهرداری تهران هستند، خدمات تخصصی و هدفمند و کارآمدی را در این زمینه به مشتریان خود ارائه می دهد.